Povýšili jsme cestování na zážitek…

 

Daimler Buses Strategie greift: Bester im Wettbewerb mit Umsatzrendite von 6,2 Prozent

My v divizi Daimler Buses pokojeni, říká Hartmut Schick (foto: Daimler)

 

My v divizi Daimler Buses jsme se svým výkonem za rok 2016 spokojeni, říká Hartmut Schick

Strategie divize Daimler Buses se vyplácí: nejlepší návratnost prodeje v odvětví ve výši 62 procent

  • Příjmy za rok 2016 i přes nesourodost trhů výrazně nad úrovní minulého roku (+28%)
  • Návratnost prodeje ve výši 62 procent představuje srovnávací bod v autobusovém odvětví: strategická cílová návratnost dosažena
  • Jasná vedoucí pozice na trhu obhájena či překonána na všech klíčových trzích – ukázalo se, že Brazílie a Indie jsou velmi silná exportní centra
  • Hartmut Schick uvedl: „My v divizi Daimler Buses jsme se svým výkonem za rok 2016 spokojeni. Vedli jsme si dobře, využili jsme své silné pozice a budeme do roku 2018 investovat do naší autobusové divize dalších 600 milionů eur.”
  • Pozornost investic a rozvoje se soustředí na částečné automatické řízení, na elektrické městské autobusy již připravené pro sériovou výrobu a na digitální konektivitu
  • Stanoven cíl pro výrazný růst v prodeji kusů a mírný nárůst v zisku před zdaněním a úroky u probíhajících obchodů – ve stále obtížném tržním prostředí

Stuttgart – V roce 2016 dosáhla autobusová divize společnosti Daimler Group znovu nejlepší návratnosti v odvětví ve výši 6,2 procent (u speciálních položek upraveno), což také mírně překračuje její vlastní cíl. Nehledě na trvající velkou nesourodost trhů zvýšila společnost Daimler Buses své příjmy o 28 procent, na 258 milionů EUR (2015: 202 milionů EUR). Příjmy divize tak byly značně vyšší než v minulém roce. Velké zakázky na kompletní autobusy v západní Evropě značně k tomuto úspěchu přispěly. Díky asi 3 000 dodaných autobusů vykázala značka Setra v roce 2016 rekordní prodej kusů. Ukazuje to na to, že strategie divize se vyplácí; divize Daimler Buses má velmi dobrou pozici i v obtížných tržních prostředích.

Daimler Buses Strategie greift: Bester im Wettbewerb mit Umsatzrendite von 6,2 Prozent

Produktová řada společnosti Daimler Buses (foto: Daimler)

V roce 2016 prodala Divize Daimler Buses celkem 26 200 autobusů a autobusových podvozků na celém světě (2015: 28 100). Divize autobusů tak úspěšně obhájila a v některých případech i rozšířila svou neoddiskutovatelné vedoucí postavení na trhu na svých klíčových trzích v segmentu autobusů s celkovou hmotností vozidla nad osm tun. Dále vstoupily do hry nové trhy, a to export z Brazílie a Indie do Latinské Ameriky, Afriky, Asie a na Střední východ.

My jsme spokojeni…

Hartmut Schick, vedoucí divize Daimler Buses, uvedl: „My v divizi Daimler Buses jsme se svým výkonem za rok 2016 spokojeni. Vedli jsme si dobře, využili jsme své silné pozice a budeme do roku 2018 investovat dalších 600 milionů eur do naší autobusové divize.”

Daimler Buses Strategie greift: Bester im Wettbewerb mit Umsatzrendite von 6,2 Prozent

Budeme nadále z této pozice síly pracovat na ofenzívě a trvale naši organizaci zlepšovat (foto: Daimler)

.  .

„Budeme nadále z této pozice síly pracovat na ofenzívě a trvale naši organizaci zlepšovat. S tímto cílem dále systematicky vyvíjíme své unikátní portfolio výrobků a rozšiřujeme své vedoucí postavení v oblasti technologií: s částečným automatickým řízením, s elektrickou mobilitou a digitální konektivitou. Chceme svým zákazníkům na celém světě nabízet optimální mobilní řešení,“ pokračuje Schick. „Zároveň neustále optimalizujeme náš celosvětový prodej, servisní organizaci a také i výrobní síť.”

Silné postavení na klíčových trzích, vstup na nové trhy a mezinárodní exportní strategie jako základ pro udržitelný úspěch

„Budeme nadále z této pozice síly pracovat na ofenzívě a trvale naši organizaci zlepšovatříká Hartmut Schick

Evropa, klíčový trh

Hlavním hnacím motorem úspěchu divize Daimler Buses v roce 2016 byl klíčový trh v Evropě, kde se vyplatily velké zakázky na hotové autobusy. Divize Daimler Buses vykázala nárůst v prodeji kusů výrobků v Evropě (Evropská unie, Švýcarsko a Norsko) o asi tři procenta na 8 800 vozů (2015: 8 600 ks). S podílem na trhu ve výši asi 30 procent je divize podle čisté marže nadále číslem jedna v evropském autobusovém sektoru. Prodej značky BusStore, obchodující s použitými vozy v Evropě, dosáhl úrovně předchozího roku. V Německu se prodej ve skutečnosti zvýšil o deset procent na 3 100 kusů (2015: 2 800 ks). Zde byl klíčovým faktorem pokračující růst zakázek na dálkové autobusy. Tuto službu v roce 2016 využilo asi 25,3 milionů cestujících. Z tohoto celkového počtu 16,6 milionů cestovalo v rámci Německa (nárůst 3,8 procent) a 8,7 milionů cestovalo do zahraničí (nárůst 19,2 procent), růst v cestování do zahraničí byl tedy mnohem větší. Odborníci očekávají mírný růst na trhu dálkových cest autobusem také i v roce 2017, což by mělo mít kladný vliv na obchodování divize Daimler Buses.

Podle očekávání autobusový trh v Brazílii znovu v roce 2016 poklesl.

Se snížením o 34 procent dosáhl nejnižšího bodu za mnoho let. Nehledě na toto obtížné prostředí zvýšila autobusová divize Daimler svůj podíl na trhu o skoro 6 procent a je nezpochybnitelným lídrem na trhu s podílem více než 58 procent. Dále se z Brazílie stalo pro divizi Daimler Buses důležité exportní centrum. Ze samotné Brazílie bylo exportováno celkem více než 6 000 autobusů do sousedních zemí Latinské Ameriky, jako jsou Argentina, Chile a Peru, ale také na Střední východ a do Severní Afriky, Asie a Afriky. Divize Daimler Buses tak chytře využívá pro své globální podnikání výhodného vlivu směnného kurzu plynoucího ze slabého realu v Brazílii. Indie hraje stále důležitější roli pro divizi Daimler Buses z hlediska vstupu na nové trhy. Již skoro jeden rok dodává nový závod v Chennai upravené školní autobusy a kompletní autobusy na trhy na Středním východě, v Africe a Latinské Americe. V minulém roce bylo exportováno asi 430 kusů. Navíc závod vyrábí i pro místní trh. Za celý první rok výroby bylo zákazníkům v Indii dodáno asi 500 autobusů. „Naše klíčové trhy v Evropě, Brazílii, Argentině, Mexiku a Turecku hrají v úspěchu divize Daimler Buses hlavní roli. Samozřejmě si přejeme si v těchto regionech zachovat svou vedoucí pozici a jsem velkým optimistou, že to dokážeme i letos,” uvedl Hartmut Schick. „Pracujeme se stejným cílem rozšířit svou globální přítomnost a usilovně hledáme nové trhy. Plánujeme růst především na rozvíjejících se trzích. Vytváříme pro každý trh řešení na míru, a zároveň využíváme součinnosti naší celosvětové výroby a prodejní sítě.”  

Mírný nárůst v provozním zisku, který je cílem i přes trvající různorodost trhů v roce 2017

Očekává se, že obtížná situace na některých autobusových trzích bude pokračovat i v roce 2017. Nicméně divize Daimler Buses předpokládá, že trhy v Argentině a Brazílii již dosáhly dna a očekává se výrazné oživení zejména v Brazílii, ačkoli na velmi nízké úrovni. V Evropě divize Daimler Buses předpokládá mírný nárůst v objemu na trhu v porovnání s minulým rokem. Celkově Daimler očekává v roce 2017 výrazný růst v prodeji výrobků spolu s mírným nárůstem v provozním zisku. Hartmut Schick uvádí: „Věříme, že budeme letos schopni mírně navýšit náš provozní zisk z pokračujících zakázek. Abychom si byli jisti, že toho dosáhneme, systematicky uplatňujeme naši strategii. Naši zákazníci jsou spokojeni s výkonnými vozy, s naším vysoce motivovaným týmem dál rozšiřujeme své vedoucí postavení v oblasti technologií a rozvíjíme řešení integrované mobility, aby naši zákazníci byli v budoucnu ještě úspěšnější.”

Klíč k úspěchu: portfolio výrobků a vedoucí pozice v oblasti technologií

Úspěch divize Daimler Buses nevychází jen z její optimální globální pozice ve výrobě a prodeji, ale samozřejmě z technologicky nejmodernějších výrobků – vozidel a služeb. Na rozdíl od jiných dodavatelů divize Daimler Buses splňuje individuální požadavky různých trhů a jednotlivých zákazníků na celém světě.

Mercedes-Benz Future Bus CityPilot – technologická událost roku

Jasnou technologickou událostí minulého roku byl autobus budoucnosti Mercedes-Benz Future Bus s pilotem CityPilot pro částečně automatické řízení. Při své první cestě v Amsterdamu ujel autobus budoucnosti 20 kilometrů na silnici s mnoha zatáčkami na silnici s průjezdem pro autobusy (se samostatným jízdním pruhem pro autobusy) bez jediné chyby a byl zcela řízen počítačem. Rozpoznával překážky, automaticky brzdil, zastavoval s přesností na centimetry na zastávkách a komunikoval se semafory. Na počátku dalšího desetiletí bude zahájena sériová výroba pilota CityPilot jako asistenčního systému s cílem zajistit lepší bezpečnost a efektivitu pro veřejnou dopravu. Zároveň bude systém nadále vyvíjen pro konkrétní využití na silnicích v městech s průjezdem pro autobusy. Celkem bude investováno asi 200 milionů eur do dalšího vývoje městských autobusů mezi roky 2016 a 2020.

Mercedes – Benz plně elektrický městský autobus do sériové výroby

Dále se divize Daimler Buses zaměřuje na neustálý pokrok v konceptech pohonů. Již v dalším roce zavede Mercedes-Benz plně elektrický městský autobus do sériové výroby. Prototypy jsou již na silnici a probíhají intenzivní jednání ohledně těchto nových vozidel a konkrétních požadavků zákazníků. Těchto jednání se účastní odborníci z nové obchodní sekce Řešení mobility, kteří radí zákazníkům v otázkách elektrické mobility a konektivity. Tímto způsobem lze určit optimální konfiguraci vozidla a autobus lze upravit na míru podle topografie města nebo regionu, zejména s ohledem na kapacitu baterie a infrastrukturu dobíjení. ro úplný ekosystém spojený s elektrickými městskými autobusy těží divize Daimler Buses i z vysoké úrovně odbornosti v rámci skupiny Daimler Group, v souvislosti například s dobíjecí infrastrukturou a stacionárním uložením energie, jak jej nabízí Mercedes-Benz Energy GmbH. Pro provozovatele městské autobusové dopravy je uložení energie důležitým faktorem pro splnění jejich vysokých požadavků na energii vozidel. Na počátku března oznámila společnost Daimler akvizici podílu v americké společnosti ChargePoint, která je dodavatelem dobíjecích míst pro baterie. S více než 33 000 dobíjecími místy je ChargePoint lídrem na trhu ve Spojených státech a má vynikající odborné znalosti týkající se hardwaru a softwaru. I to bude pro divizi Daimler Buses přínosem. V mnoha hlavních evropských městech je používán městský autobus Mercedes-Benz Citaro ve verzi s pohonem na zemní plyn, který dosahuje až 10procentní snížení emisí CO2 oproti dieselové verzi. Čím dál větší počet společností městské dopravy postupně přechází na zemní plyn. V Madridu je již v provozu 80 takových autobusů a dalších 240 se přidá v roce 2018. Autobusy Citaro NGT jsou také v provozu na silnicích v Oldenburgu, Augsburgu a Toulouse.

Perspektivy pro CapaCity

Pro silnice s extrémně vysokým počtem cestujících nabízí nyní Mercedes-Benz doplňkovou verzi svého velkého kloubového autobusu CapaCity. Stejně jako verze o délce 21 metrů má nová verze o délce 19,7 metrů atraktivní kombinaci manévrovatelnosti a prostoru pro 168 osob. Měl svou premiéru v prosinci na silnicích Vídně, kde půjde letos do provozu více než 60 kusů tohoto nového modelu. Verze CapaCity v délce 21 metrů je již v provozu v Hamburku a Drážďanech. V Brazílii je od minulého roku na trhu nový podvozek pro velký kloubový autobus s kapacitou 220 cestujících. Jedná se o jedny z největších kloubových autobusů na světě a jsou vhodné zejména pro silnice s rozsáhlým systémem rychlých pruhů pro autobusy.

Služby připojení jsou další klíčovou technologií v sektoru výroby autobusů.

Na veletrhu komerčních vozidel IAA na podzim roku 2016 představila společnost Daimler Buses první etapu svého systému Coach MediaRouter. Tato funkce poskytuje cestujícím v autobusu WIFI připojení a speciálně nastavenou nabídku zábavy. Umožňuje cestujícím sledovat filmy a televizní seriály, poslouchat hudbu či posílat fotografie. Tyto funkce jsou jasnou konkurenční výhodou pro zákazníky autobusové dopravy z oblasti cestovního ruchu.

Servicepaket OMNIplus

Navíc k tomu všemu divize Daimler Buses nabízí svým zákazníkům unikátní portfolio služeb včetně Servicepaket OMNIplus. V kombinaci s aplikací telematiky FleetBoard mohou zákazníci OMNIPlus provádět v případě poruchy diagnostiku na dálku. Tím se ve službách zákazníkům šetří čas a značně snižují prostoje vozidel. Žádný jiný výrobce nenabízí něco podobného v této oblasti. TZ: Daimler Buses   .

SETRA-ULM-1

Výroba autobusu Setra v závodě v Neu -ULMU (foto: Zdeněk Nesveda)

.

SETRA-ULM-2

Výroba autobusu Setra v závodě v Neu -ULMU (foto: Zdeněk Nesveda)

.

SETRA-ULM-4

Výroba autobusu Setra v závodě v Neu -ULMU (foto: Zdeněk Nesveda)